Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.JR-DUKAT.PL

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.jr-dukat.pl (Sklep internetowy") przez konsumenta, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa (dalej również jako „Klient"). Serwis umożliwia składanie na odległość zamówień na biżuterię oraz inne podobne produkty ( „Towary”).

 2. Sklep internetowy jest prowadzony przez: Jolantę Ritszel prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą JR DUKAT- Jubiler Jolanta Ritszel z siedzibą w Bytomiu ( 41-902) przy ul. Katowickiej 11 lok. 16 wpisaną do CEIDG, NIP 6262044556 , Regon 240032505 e-mail: sklep@jr-dukat.pl, nr tel.[...]

 3. Aby w pełni korzystać z funkcjonalności Sklepu internetowego i dokonywać zakupów konieczna jest rejestracja - Klient dokonując rejestracji wyraźnie akceptuje zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz postanowienia niniejszego Regulaminu. Zabronione jest wprowadzanie do Sklepu internetowego treści o charakterze bezprawnym.

 4. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu internetowego korzystający powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi aktualna przeglądarka, np. Internet Explorer, Firefox lub Chrome, monitor o rozdzielczości minimum 1024x768, włączona obsługa Cookies i Java Script, zainstalowany program Adobe Acrobat Reader oraz aktywnym kontem poczty elektronicznej.

 5. Serwis zapisuje na komputerze użytkownika pliki cookies (ciasteczka), używane do przechowywania w nich informacji dla potrzeb funkcjonalności - np. zapisywanie preferencji przeglądania. Celem jest ułatwienie przeglądania przy kolejnej wizycie w serwisie. Użytkownik sam decyduje o tym, które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (powszechnie używane: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari). Domyślne ustawienia przeglądarek pozwalają na przechowywanie plików cookies Serwisu.

 6. Wszelkich informacji na temat Sklepu internetowego oraz załatwiania spraw związanych z zamówieniem można uzyskać: telefon [...] oraz e-mail sklep@jr-dukat.pl

 

OPISY I ZDJĘCIA PRODUKTÓW

§2

 

Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.jr-dukat.pl, kierowane przez JR Dukat - Jubiler do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a są wyłącznie zaproszeniem do podjęcia rokowań.

 

CENA

§3

 

 1. Wszystkie ceny podawane w Sklepie internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich (PLN) oraz nie zawierają kosztów przesyłki.

 1. Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

 2. W przypadku dokonania zamówienia na kwotę od 600 zł sklep JR Dukat-Jubiler poniesie koszty jednorazowego transportu przesyłką kurierską do jednego miejsca wskazanego przez Klienta na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Klient może wybrać dowolny, inny rodzaj przesyłki (inny niż wskazana). W takim przypadku Sklep internetowy pokryje część kosztów takiej przesyłki tj. do wysokości opłaty za przesyłkę standardową).

 3. Sklep JR Dukat przewiduje możliwość wprowadzenia kodów rabatowych na wybrane produkty, o różnej wysokości (procentowe lub kwotowe) w celach promocyjnych.ZAMÓWIENIA

§4

 

 1. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.jr-dukat.pl. Zamówienia realizujemy w kolejności ich składania. Dla złożenia zamówienia w Serwisie należy się zarejestrować, a następnie wypełnić wszystkie pola formularza zamówienia (dane zgodne ze stanem rzeczywistym) i przesłać formularz za pomocą Sklepu internetowego.

 2. Zgodnie z przepisami prawa do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą złożenia zgodnych oświadczeń woli przez obie strony, to jest: skutecznego złożenia zamówienia przez Klienta oraz potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep internetowy.

 3. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie Klientowi, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta, potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

 1. W przypadku chęci odbioru osobistego należy kontaktować się z obsługą sklepu sklep@jr-dukat.pl

 2. Klient może wprowadzić zmiany w złożonym zamówieniu lub cofnąć złożone zamówienie wysyłając powiadomienie drogą elektroniczną e-mail: sklep@jr-dukat.pl lub przy użyciu telefonu na numer [...] do chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia przez Sklep internetowy zgodnie z ust. 3.

 3. Sklep internetowy rozpoczyna realizację zamówienia jednocześnie z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia. 

 

 

DOSTAWA

§5

 

 1. Dostawy towarów zamówionych w Sklepie internetowym dokonywane są przez przewoźnika prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie doręczania przesyłek, zgodnie z Regulaminem przewoźnika zawierającym m.in. terminy, koszty i sposób dostaw.

 2. Zwracamy uwagę Klientów, że przesyłki wartościowe np. z zawartością taką jak asortyment Sklepu internetowego narażone są na utratę, a obowiązujące przepisy nakładają obowiązki także na odbierającego przesyłkę.

 3. Zalecamy Klientom sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. Zgodnie z przepisami Klient ma prawo otworzyć paczkę i sprawdzić czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem oraz czy towar nie jest uszkodzony.

 4. Prosimy Klientów, aby w przypadku stwierdzenia innego niż opisany powyżej opakowania przesyłki, jego uszkodzeń lub jakiejkolwiek niezgodności z zamówieniem nie dokonywali odbioru przesyłki i jak najszybciej skontaktowali się ze Sklepem internetowym. Natomiast jeżeli towar był w momencie jego odebrania uszkodzony należy w obecności kuriera spisać protokół.

 5. Sklep internetowy zrealizuje zamówienie w terminie podanym dla danego towaru, liczonym w dniach roboczych.

 6. Na czas realizacji zamówienia składa się:

a)czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)

b)czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do każdego sprzedanego towaru wystawiany jest wymagany przez te przepisy właściwy dokument paragon fiskalny lub faktura VAT. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów prosimy o zgłoszenie tego faktu w celu uzupełnienia braków.

 

 

SPOSOBY PŁATNOŚCI

§6

 

 1. Płatność za towar może być dokonana przez klienta w następujący sposób:

  a) Przed wydaniem towaru Klientowi przy składaniu zamówienia:

Przelew na rachunek bankowy wg poniższych danych:

JR Dukat – Jubiler Jolanta Ritszel ul. Katowicka 11/16 Bytom 41-902
ING Bank: 16 1050 1230 1000 0023 0132 9260

w terminie […] od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia albo

b)W momencie odbioru towaru:

 • Gotówką w przypadku odbioru towaru przez Klienta własnym staraniem i na własny koszt ze sklepu stacjonarnego zlokalizowanego w Bytomiu ( 41-902) ul. Katowicka 11/16

 • przy doręczeniu towaru ( przesyłka za pobraniem)

 1. Sklep internetowy może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez www.jr-dukat.pl jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (m.in. sprzedaż na raty).

 1. JR Dukat - Jubiler Jolanta Ritszel może przenieść prawa i przekazać obowiązki wynikające z zawartej umowy na inne podmioty wyłącznie za uprzednią zgodą wyrażoną przez konsumenta na piśmie pod rygorem nieważności. Konsument może przenieść prawa i przekazać obowiązki wynikające z zawartej umowy na inne podmioty wyłącznie za uprzednią zgodą wyrażoną przez JR Dukat - Jubiler Jolanta Ritszel na piśmie pod rygorem nieważności.

 2. W sytuacji gdy przyjęcie zamówienia nie zostanie potwierdzone przez Sklep internetowy dokonana przez Klienta płatność zostanie Klientowi zwrócona w całości przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Klienta użyty przy dokonaniu płatności, w szczególności zwrot może mieć miejsce na rachunek bankowy, z którego płatność nastąpiła. 

ZWROT TOWARU

§7

 

 1. Zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827), konsument (osoba fizyczna, która dokonuje wiążącej prawnie transakcji, niezwiązanej z jej działalnością handlową lub zawodową), który zawarł umowę na odległość może w terminie czternastu (14) dni od dnia objęcia zakupionej rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając Sklepowi internetowemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie na adres pocztowy lub elektroniczny Sklepu internetowego wskazany w § 1 pkt 2 powyżej, oświadczenia przed jego upływem.

 2. Sklep internetowy w wykonaniu ciążącego na nim obowiązku zwraca uwagę na treść art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta, zgodnie z którym prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Przykładem takich rzeczy mogą być produkty wykonane na indywidualne zamówienie, produkty spersonalizowane (np. poprzez grawerowanie).

 3. Dla skorzystania z prawa odstąpienia od umowy konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1do Regulaminu lub złożyć to oświadczenie w każdy inny zgodny z przepisami prawa sposób.

 4. Klient w związku ze skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sklepu internetowego.

 5. W sytuacji, gdy klient zdecyduje się na zwrot towaru, umowę sprzedaży uważa się za nie byłą i klientowi zostanie wystawiona faktura korygująca do dokumentu zakupu. Po odesłaniu przez klienta podpisanej kopii faktury korygującej zwrócona zostanie kwota stanowiąca wartość zakupionego sprzętu pomniejszona o koszty dostawy w przypadku gdy ponosił je JR Dukat - Jubiler Jolanta Ritszel i ew. inne koszty, które wykazał sklep, związane z dostarczeniem i obsługą towaru. W przypadku korekty ilościowej towaru, JR Dukat - Jubiler Jolanta Ritszel zastrzega sobie prawo do wystawienia nowej faktury na usługi związane z dostarczeniem i zwrotem towaru, gdy ponosił je JR Dukat - Jubiler Jolanta Ritszel.

 1. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 1, dotyczy także sprzedaży ratalnej, przy umowach zawieranych na odległość, zgodnie z warunkami umowy kredytowej.

 

 

PROCEDURA REKLAMACJI

§8

 

 

 1. Sklep internetowy realizując zamówienia zobowiązuje się dostarczać towary wolne od wad.

 2. Klient ma prawo składać reklamacje, w przypadkach wskazanych w obowiązujących przepisach prawa (rękojmia) lub udzielonej gwarancji. Wybór odnośnie tego czy Klient korzysta z rękojmi lub z gwarancji należy do Klienta. Na życzenie Klienta Sklep internetowy udostępni pełną treść gwarancji udzielanej przez producenta na konkretny produkt o ile Sklep internetowy posiada do niej dostęp.

 3. Reklamacje towarów można złożyć w każdy sposób dopuszczalny przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, np. poprzez przesłanie reklamacji na piśmie drogą pocztową lub elektroniczną na ww. adres pocztowy

 4. Przykładowe zgłoszenie reklamacji zostały zamieszczone w Załączniku nr 2. Klient może złożyć reklamację towaru bez wykorzystywania przykładowego zgłoszenia reklamacji. Klient powinien w zgłoszeniu reklamacyjnym opisać uszkodzenie oraz podać sytuację kiedy dana usterka wystąpiła; opis taki winien być jak najbardziej dokładny. Umożliwi to szybszą diagnozę usterki i realizację danej reklamacji.

 5. Przypominamy o dołączeniu do reklamacji potwierdzenia zakupu towaru (może nim być np. paragon fiskalny, faktura VAT, karta gwarancyjna dokumentująca dokonanie zakupu lub inne dopuszczone przez prawo dowody) oraz że bez zapoznania się z reklamowanym towarem nie jest możliwe rozpatrzenie złożonej reklamacji przez Sklep internetowy.

 1. Jeżeli zakupiony wysyłkowo Towar zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Sklep internetowy. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Sklep internetowy lub przez bezpośredniego producenta ( dalej: „Serwis”), który stwierdzi czy usterka mogła nastąpić z winy klienta. Sklep internetowy rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. O rozpatrzeniu reklamacji sprzedawca poinformuje w sposób zgodny z życzeniem Klienta (np. e-mail albo list polecony). Towar należy przesłać na adres Sklepu internetowego wskazanego powyżej.

 2. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu firma spedycyjną.

 3. Sklep internetowy nie zobowiązuje Klienta do korzystania z przewoźnika wskazanego przez Sklep internetowy, a jedynie informuje Klienta, że dla przewozów produktów z metali lub kamieni szlachetnych obowiązują szczególne - znacznie wyższe niż w przypadku zwykłych przesyłek - stawki przewoźnego.

 4. Informujemy, ze Klient będący konsumentem może skorzystać między innymi z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  - klient może skierować sprawę do Polubownego Sądu Konsumenckiego w Katowicach zgodnie z regulaminem tego sądu polubownego oraz właściwymi przepisami prawa. Niniejsza informacja nie stanowi zapisu na sąd polubowny. Decyzję o zawarciu zapisu na sąd polubowny Sklep internetowy w każdej sprawie będzie podejmował odrębnie po powstaniu sporu.
  - Klient może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sklepem internetowym.

 5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 6. Jeżeli towar dostarczony do serwisu okaże się sprawny i firma nie wykryła uszkodzenia serwis pobierze opłatę za diagnostykę i koszty przesyłki.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§9

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klienta w związku z wysłaniem zamówienia, na potrzeby zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, jest JR Dukat - Jubiler Jolanta Ritszel z siedzibą na ul. Katowickiej 11/16 Bytom 41-902.

 2. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i aktualizowania. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wysłania zamówienia oraz zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Dane osobowe Klienta są przetwarzane na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 poz. 1182 ze zm.), w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży oraz mogą być udostępniane ewentualnie innym podmiotom w celu wykonania umowy, tzn. podmiotom świadczącym na rzecz Sklepu internetowego usługi w zakresie windykacji i dochodzenia należności związanych z umową.

 3. Klient, na etapie rejestrowana konta w Sklepie internetowym lub wysłania zamówienia poprzez Sklep internetowy, może udzielić JR Dukat-Jolanta Ritszel dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych (która może być w każdym czasie odwołana poprzez złożenie oświadczenia) w celu:

 • otrzymywania informacji handlowych o nowych produktach, usługach oraz promocjach w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422 ze zm.);

 • otrzymywania od Sklepu internetowego zawiadomień związanych z wykonywaniem umowy w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422 ze zm.).

4. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

5. Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - na stronie www.jr-dukat.pl, każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§10

 

 1. Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim Klientom w siedzibie Sklepu internetowego oraz na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.jr-dukat.pl

 2. Sprzedaż towarów w Sklepie internetowym, a także posprzedażowa obsługa Klienta, odbywa się na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121 ze zmianami) oraz ustawy z dnia. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz.827).

 3. Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.

 4. Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu

 5. W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.JR-DUKAT.PL

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.jr-dukat.pl (Sklep internetowy") przez konsumenta, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa (dalej również jako „Klient"). Serwis umożliwia składanie na odległość zamówień na biżuterię oraz inne podobne produkty ( „Towary”).

 2. Sklep internetowy jest prowadzony przez: Jolantę Ritszel prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą JR DUKAT- Jubiler Jolanta Ritszel z siedzibą w Bytomiu ( 41-902) przy ul. Katowickiej 11 lok. 16 wpisaną do CEIDG, NIP 6262044556 , Regon 240032505 e-mail: sklep@jr-dukat.pl, nr tel.[...]

 3. Aby w pełni korzystać z funkcjonalności Sklepu internetowego i dokonywać zakupów konieczna jest rejestracja - Klient dokonując rejestracji wyraźnie akceptuje zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz postanowienia niniejszego Regulaminu. Zabronione jest wprowadzanie do Sklepu internetowego treści o charakterze bezprawnym.

 4. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu internetowego korzystający powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi aktualna przeglądarka, np. Internet Explorer, Firefox lub Chrome, monitor o rozdzielczości minimum 1024x768, włączona obsługa Cookies i Java Script, zainstalowany program Adobe Acrobat Reader oraz aktywnym kontem poczty elektronicznej.

 5. Serwis zapisuje na komputerze użytkownika pliki cookies (ciasteczka), używane do przechowywania w nich informacji dla potrzeb funkcjonalności - np. zapisywanie preferencji przeglądania. Celem jest ułatwienie przeglądania przy kolejnej wizycie w serwisie. Użytkownik sam decyduje o tym, które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (powszechnie używane: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari). Domyślne ustawienia przeglądarek pozwalają na przechowywanie plików cookies Serwisu.

 6. Wszelkich informacji na temat Sklepu internetowego oraz załatwiania spraw związanych z zamówieniem można uzyskać: telefon [...] oraz e-mail sklep@jr-dukat.pl

 

OPISY I ZDJĘCIA PRODUKTÓW

§2

 

Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.jr-dukat.pl, kierowane przez JR Dukat - Jubiler do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a są wyłącznie zaproszeniem do podjęcia rokowań.

 

CENA

§3

 

 1. Wszystkie ceny podawane w Sklepie internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich (PLN) oraz nie zawierają kosztów przesyłki.

 1. Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

 2. W przypadku dokonania zamówienia na kwotę od 600 zł sklep JR Dukat-Jubiler poniesie koszty jednorazowego transportu przesyłką kurierską do jednego miejsca wskazanego przez Klienta na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Klient może wybrać dowolny, inny rodzaj przesyłki (inny niż wskazana). W takim przypadku Sklep internetowy pokryje część kosztów takiej przesyłki tj. do wysokości opłaty za przesyłkę standardową).

 3. Sklep JR Dukat przewiduje możliwość wprowadzenia kodów rabatowych na wybrane produkty, o różnej wysokości (procentowe lub kwotowe) w celach promocyjnych.ZAMÓWIENIA

<span style="font-family: Tahoma,sans-seri